Website
Mengenali Pancasila menjadi dasar negara dan ikon dalam sila Pancasila

Mengenali Pancasila menjadi dasar negara dan ikon dalam sila Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang perlu dimengerti oleh semua orang.

Seperti suatu rumah, negara butuh fondasi atau dasar yang kuat agar dapat membuat perlindungan beberapa orang didalamnya.

Pancasila selaku dasar negara dirumuskan oleh banyak pendiri negara supaya dapat jadi dasar kehidupan di Indonesia.

Mengambil sumber dari web e-modul Kementerian Pengajaran, Kebudayaan, Study, dan Technologi (Kemendikbud Ristek), Pancasila terdiri dari 2 suku kata ialah panca dan sila.

Panca mempunyai makna yakni lima serta sila bermakna dasar. Secara keselutruhan Pancasila mempunyai arti lima dasar dari negara Indonesia. Bunyi sila-sila di Pancasila yang penting dipahami dan dimengerti yakni:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Bermoral.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Diketuai oleh Hikmat Peraturan dalam Perundingan Perwakilan.
5. Keadilan Sosial untuk Semuanya Rakyat Indonesia.

Lambang negara serta lambang dalam sila Pancasila

Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan lambang negara yakni Garuda dan biasa dikatakan dengan Garuda Pancasila.

Garuda, merilis web e-modul Kemendikbud Ristek, dipakai selaku lambang negara untuk memberikan kalau Indonesia ialah negara yang kuat dan besar.

Sedang warna kuning pada Garuda memperlihatkan keagungan. Ada perisai di sisi dada Garuda yang menyimbolkan perjuangan dan proteksi diri supaya dapat sampai maksud.

Ada garis hitam tebal pada Pancasila yang menyimbolkan garis khatulistiwa yang melalui negara merdeka dan berdaulat.

Garuda Pancasila punya jumlah bulu-bulu dan simbol-simbol yang lain yang bermakna khusus. Jumlah bulu-bulu di Garuda Pancasila antara lain:

Sayap: 17 bulu-bulu pada semasing sayap.
Ekor: 8 bulu-bulu.
Pangkal ekor: 19 bulu-bulu.
Leher: 45 bulu-bulu.
Jumlah kesemuanya bulu-bulu itu menyimbolkan tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari di mana bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan menjadi bangsa yang merdeka.

Ada pita tertulis Bhinneka Tunggal Ika yang miliki makna berlainan akan tetapi masih tetap satu jua. Pita itu dicekram oleh kaki Garuda.

Di perisai ada simbol-simbol dari sila Pancasila yang miliki makna yang dalam. Berikut lambang sila Pancasila dan berarti.

Bintang

Lambang gambar bintang warna kuning dengan background hitam berada di sisi tengah perisai. Gambar bintang ini jadi lambang sila pertama Pancasila ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Makna dari lambang ini ialah bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki iman serta bertakwa Pada Tuhan Yang Maha Esa sama dengan kepercayaan semasing.

Rantai

Sila ke-2 Pancasila, Kemanusiaan yang adil serta berbudi, dilukiskan dengan rantau berdasar belakang warna merah.

Jumlah rantai di lambang sila ke-2 Pancasila ini ada 17 serta sama sama berhubungan kedua-duanya.

Lambang ini perlihatkan angkatan penerus bangsa yang temurun. Lambang rantai berada pada bagian kanan bawah perisai.

Pohon beringin

Pohon beringin sebagai lambang dari sila ke-3 dalam Pancasila adalah Persatuan Indonesia.

Lambang ini berada pada bagian atas kanan dari perisai. Pohon beringin melukiskan tempat tempat untuk berlindung atau berlindung.

Kepala banteng

Ikon sila Pancasila sesudah itu kepala banteng. Ikon ini ada di dalam atas kiri dari perisai di Garuda Pancasila.

Kepala banteng jadi lambang dari sila ke-4 pancasila yakni Kerakyatan yang Dipegang oleh Hikmat Kebijakan dalam Perundingan/Perwakilan

Download pancasila png

Padi dan kapas

Lambang paling akhir di sila dalam Pancasila yaitu padi dan kapas. Ikon ini membuktikan kemakmuran serta kesejahteraan.

Letak dari padi dan kapas yaitu pada bagian kanan bawah dari perisai. Lambang ini jadi lambang dari sila ke-5 Pancasila ialah Keadilan Sosial untuk Seluruhnya Rakyat Indonesia.

Tags :